شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

محرابی سرپرست شهرداری با حضور در خیابان ایران زمین از روند پیشرفت آسفالت بازدید نمود وگفت ..

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

محرابی سرپرست شهرداری با حضور در خیابان ایران زمین از روند پیشرفت آسفالت بازدید نمود وگفت ..

سرپرست شهرداری در اولین روز کاری خود با حضور در خیابان ایران زمین گفت انجام آسفالت که یکی از اصلی ترین خواسته های مردم بزرگوار شهرمان میباشد ادامه پیدا میکند

 


محرابی سرپرست شهرداری با حضور در خیابان ایران زمین از روند پیشرفت آسفالت بازدید نمود وگفت ..

 

محرابی سرپرست شهرداری با حضور در خیابان ایران زمین از روند پیشرفت آسفالت بازدید نمود وگفت ..

 

محرابی سرپرست شهرداری با حضور در خیابان ایران زمین از روند پیشرفت آسفالت بازدید نمود وگفت ..

 

محرابی سرپرست شهرداری با حضور در خیابان ایران زمین از روند پیشرفت آسفالت بازدید نمود وگفت ..

 

محرابی سرپرست شهرداری با حضور در خیابان ایران زمین از روند پیشرفت آسفالت بازدید نمود وگفت ..

 

به گزارش باقری روابط عمومی شهرداری محرابی سرپرست شهرداری الیگودرز در اولین روز کاری خود با حضور در خیابان ایران زمین اعلام نمود انجام آسفالت که یکی از اصلی ترین خواسته های بحق مردم فهیم وبزرگوار شهرمان بوده ومیباشد بایستی باسرعت ودقت هرچه بیشتر ادامه پیدا کند.ایشان توزیع وپخش آسفالت در کلیه نقاط شهر را یکی از مصوبات وبرنامه های چهارساله شورا عنوان نمود واز مجموعه حوزه فنی وعمرانی وپیمانکار مربوطه هم درخواست کرد تا وضعیت جوی مساعد میباشد تحت هیچ شرایطی فعالیتهای عمرانی وآسفالت را تعطیل نکنند ..محرابی در ادامه افزود با توکل به ذات اقدس الهی وتعامل فی مابین شورای اسلامی شهر وشهرداری وکمک مسئولین شهرستان در سطوح مختلف عمرانی وفرهنگی میتوانیم نسبت به سالهای قبل پیشرفت بیشتری داشته باشیم.وی در خاتمه از مجموعه خدوم شهرداری به خصوص روابط عمومی در انعکاس اخبار عملکرد شهرداری جهت تنویر افکار عمومی تقدیر وتشکر نمود