شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

اجازه دهید شهر نفس بکشد...

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

اجازه دهید شهر نفس بکشد...

امروزه یكی از مسائل مبتلا به تمام شهرداریها مسأله سد معبر توسط دستفروشان است . اشخاصی كه با استفاده نامتعارف از معابر مانع از اعمال حق عمومی می‌شوند ..
اگر بخواهیم این موضوع را بررسی و ریشه‌یابی كنیم به عوامل زیادی برمی‌خوریم كه هر یك در ایجاد این مشكل جامعه شهری نقش دارند از آن دسته عوامل می‌توان به افزایش جمعیت مهاجرت به شهرها، افزایش تراكم نیروی كار در شهرها و نبود امكانات به كارگیری آنها، فرار از پرداخت مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی كه موجب روی آوردن اشخاص به مشاغل كاذب من جمله دستفروشی گردیده است، اشاره كرد .

امروزه یكی از مسائل مبتلا به تمام شهرداریها مسأله سد معبر توسط دستفروشان است . اشخاصی كه با استفاده نامتعارف از معابر مانع از اعمال حق عمومی می‌شوند ..
اگر بخواهیم این موضوع را بررسی و ریشه‌یابی كنیم به عوامل زیادی برمی‌خوریم كه هر یك در ایجاد این مشكل جامعه شهری نقش دارند از آن دسته عوامل می‌توان به افزایش جمعیت مهاجرت به شهرها، افزایش تراكم نیروی كار در شهرها و نبود امكانات به كارگیری آنها، فرار از پرداخت مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی كه موجب روی آوردن اشخاص به مشاغل كاذب من جمله دستفروشی گردیده است، اشاره كرد .
اكثر شهرها درگیر و دار باریكی و تنگی خیابانها به سر می‌برند متاسفانه به غیر از دستفروشان مغازه‌داران و میوه‌فروشان نیز اجناس خود را در خیابانها در معرض دید مردم می‌گذارند. كسی نیست بگوید آیا با چیدن اجناس خود موجب جلب مشتری می‌شوند یا فقط موجب سد معبر می‌شوند؟ مغازه‌داران می‌گویند كسانی كه مغازه ثابت ندارند پیاده‌رو شهر را اشغال می‌كنند ما كه مالیات می‌دهیم آیا حق نداریم برای جلب مشتری محصولاتمان را در بیرون مغازه بچینیم؟ گرچه مغازه‌داران خود را حق به جانب می‌دانند اما در قوانین شهرداری آمده است كه اجناس هیچ مغازه‌ای نباید از ویترین مغازه جلوتر چیده شوند. در مقابل این افراد شهرداری و ماموران آن قرار دارند كه به حكم صریح قانون مكلف به جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر هستند .
در قوانین شهرداری آمده است كه اجناس هیچ مغازه‌ای نباید از ویترین مغازه جلوتر چیده شوند. در مقابل این افراد شهرداری و ماموران آن قرار دارند كه به حكم صریح قانون مكلف به جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر هستند .
اگر ساعتی در سطح شهرها به خصوص در محل‌های شلوغ آن قدم بزنیم به وضوح خواهیم دید كه شهر‌داری‌ها در امر جلوگیری از سد معبر و رفع آن موفق عمل نكرده‌اند؛ نه به این علت كه نخواسته‌اند بلكه نتوانسته‌اند، به عبارت دیگر عوامل گوناگونی دست به دست هم داده و موجب شده‌اند كه شهرداری‌ها نتوانند آن چنان كه باید و شاید به این وظیفه خود عمل نمایند .
 وقتی به موجب قانون این وظیفه به شهرداری واگذار شده است شهرداری نمی‌تواند از زیر بار مسؤولیت شانه خالی كند. اما انجام دادن این وظیفه باید به شكلی مهندسی و طراحی شود كه برطرف كردن یك مشكل كوچك تبدیل به معضلی بزرگ برای جامعه شود و در واقع برای رفع این مانع كه جز چالش‌های جامعه محسوب می‌شود باید منتظر بازخوردها و بازتاب‌های آن باشیم . بارها و بارها  شهرداری با اقدامی جدی نسبت به جمع‌آوری دستفروشان و رفع سدمعبر و مشاغل مزاحم در سطح شهر اقدام نموده است،  اما این راه، راه‌حل اساسی در برخورد با این معضل بزرگ است؟
ابعاد دیگر مسأله وقتی نمایان می‌شود كه بیكاری و اجبار دستفروشان برای روی آوردن به این كار در نظر بگیریم. باید اذعان كرد نمی‌توان دستفروشان را مؤاخذه كرد، چرا كه به دلیل كمبود شغل رواج چنین مشاغلی اجتناب‌ناپذیر است .
وجود مشكلات سدمعبر در شهر تاثیر به سزایی در مسائل فرهنگی و چهره شهر خواهد داشت و نیاز است مسؤولان با برنامه‌ریزی دقیق و قوانین محكم و قاطع با راه‌اندازی جایگاه‌های ویژه، دستفروشان را به آنجا هدایت كنند. این امر نه تنها چهره كریه و زشت را از شهر می‌زداید بلكه موجب تسهیل در خرید مردم نیز می‌گردد .
وجود مشكلات سدمعبر در شهر تاثیر به سزایی در مسائل فرهنگی و چهره شهر خواهد داشت و نیاز است مسؤولان با برنامه‌ریزی دقیق و قوانین محكم و قاطع با راه‌اندازی جایگاه‌های ویژه، دستفروشان را به آنجا هدایت كنند .
اكثر شهرها پتانسیل‌های بالقوه فراوانی برای ایجاد بازارهای محلی كوچك در نقاط مختلف شهر را دارند می‌توان با شناسایی این نقاط و انجام چند حركت مناسب سبب توزیع مناسب جمعیت و كاهش ازدحام شهری در یك مسیر و تقسیم رونق تجارت به عدالت بین مردم و از همه مهمتری احیاء دوباره مفهوم پیاده‌رو گردید . بی‌شك شهرداری متولی این امر است و مسلماً هیچ وقت به تنهایی قادر نخواهد بود این معضل دیرین را حل كند. هماهنگی شورای تامین شهرها و شورای ترافیك می‌تواند یاریگر شهرداری باشد .
تهیه وتنظیم : باقری روابط عمومی شهرداری
 

اجازه دهید شهر نفس بکشد...

 

اجازه دهید شهر نفس بکشد...

 

اجازه دهید شهر نفس بکشد...

 

اجازه دهید شهر نفس بکشد...