شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

: مردم در حوزه های مختلف نیازمند خدمات هستند که لازم است با کم ترین هزینه و بصورت آسان این خدمات در اختیار آنها قرار گیرد

تاریخ 1394/05/28 | پرینت

: مردم در حوزه های مختلف نیازمند خدمات  هستند که لازم است با کم ترین هزینه و بصورت آسان این خدمات در اختیار آنها قرار گیرد

 

 

دانشگاه علوم پزشکی لرستان نسبت به مشکلات و کمبودهای بهداشتی و درمانی الیگودرز کم توجه می باشد...


 

فرماندار الیگودرز:

دانشگاه علوم پزشکی لرستان نسبت به مشکلات و کمبودهای بهداشتی و درمانی الیگودرز کم توجه می باشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری به نقل از نیوز الیگودرز ولی اله میرزایی اصل فرماندار الیگودرز در نخستین همایش خیرین سلامت الیگودرز با برشمردن مشکلات درمانی  و وسعت این شهرستان گفت: هنگامیکه فاصله برخی روستاهای الیگودرز با مرکز شهر بیش از 300 کیلومتر است و وسعت بخشهای این شهرستان از شهرهای بروجرد ، ازنا و دورود بیشتر است لزوم توجه به مشکلات شهرستان بیشتر نمود پیدا می کند.

وی افزود: متاسفانه در برخی مراکز بخشها پزشک وجود ندارد که این کاستی با عدالت و سیاستهای طرح تحول نظام سلامت در تقابل می باشد.

میرزایی اصل با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی باید با نگاه ویژه به مشکلات الیگودرز توجه نماید افزود: مردم در حوزه های مختلف نیازمند خدمات  هستند که لازم است با کم ترین هزینه و بصورت آسان این خدمات در اختیار آنها قرار گیرد.

وی با اشاره به افزایش مهاجرتها و کاهش جمعیت شهرستان گفت: مردم ما از دلایل عمده مهاجرت را نبود امکانات می دانند و بصورت طبیعی به شهرهایی مهاجرت می کنند که امکانات   زندگی فراهم باشد.

فرماندار الیگودرز با اشاره به اینکه دانشکده پرستاری 20 سال پیش در الیگودرز تاسیس شده افزود: متاسفانه در این دانشکده با قدمت 20 ساله تنها یک رشته تدریس می شود اما در شهری 70 هزار نفری دانشکده ای با رشته های متفاوت تاسیس شده است که این اقدامات شبهه بی عدالتی را در نظر افکار عمومی ترسیم می کند.

وی با اشاره به لزوم پاسخگویی مدیران نسبت به خواسته های مردم گفت: جا داشت ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان با حضور در الیگودرز پاسخگوی مردم بود.

 در این همایش همتی معاونت دانشگاه علوم پزشکی در امور مشارکتهای اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی گفت: به مشکلات بهداشتی و درمانی تمام شهرستانها رسیدگی می شود.

وی افزود: اگر خیرین در بخشهای مختلف حوزه سلامت سرمایه گذاری نمایند به میزان سرمایه آنها دانشگاه علوم پزشکی نیز اعتبار پرداخت خواهد نمود .

همتی با اشاره به مشکلات درمانی الیگودرز گفت: برای این شهرستان خوابهای خوبی دیده ایم.