شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

لکه گیری معابر اصلی شهر در روز تعطیل...

تاریخ 1401/04/04 | پرینت

لکه گیری معابر اصلی شهر در روز تعطیل...

 

لکه گیری خیابان شهید آسترکی در روز جمعه با کاهش ترافیک در محل ،توسط عوامل زحمتکش فنی و عمرانی شهرداری انجام شد 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز