شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

تحقق وعده شوراي پنجم...

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

تحقق وعده شوراي پنجم...

 

 


 ????تحقق وعده شورای پنجم در واپسین ماههای عمر شورا با عملکرد فوق العاده عباس ملک محمودی

 عملکرد مثبت شهردار فعلی یکبار دیگر، زیانهای غفلت از نیروهای بومی را ثابت نمود...
در طی سالیان پیش و دوره های قبل همیشه انتخاب شهردارغیر بومی نخستین راهکار شورائیان بوده ،و به تجربه ثابت شد تمام شهردران غیر بومی که با رزومه های آنچنانی و عناوین پر طمطراق سکاندار شهر میشدند ،پس از گذشت مدت کوتاهی تبدیل به یک چالش برای شورای شهر،شهرداری و مدیریت شهری میشدند، و با عبور ازشهردار و انتخاب یک سرپرست از مجموعه شهرداری که در مدت کوتاهی مجموعه بحران زده را به ساحل آرامش میرساند ،دوباره اعضای شورا درمیان گزینه های غیر بومی دنبال کسی بودند تا کلید شهر را به او بسپارند و این مشکلات آنچنان تداوم میافت که در برخی دوره ها رکورد انتخاب شهردار و سرپرست شکسته میشد و چه بسا میانگین دوماه به هر منتخب نمی رسید
تا در شورای پنجم با شناخت این معظل و درخواست شهروندان،استفاده از گزینه های بومی یک اولویت قرار گرفت که میعاد همه اعضای شورا قرار گرفت ،لکن پس از انتخاب نخستین گزینه و موضوعات پس از آن که به فسخ آن انجامید ،مجددا گزینه ای مطرح و منتخب گردید که نه تنها بومی نبود وبا معیار مورد اجماع منافات داشت بلکه شواهد نشان از آن داشت که فرد منتخب شرایط و تجربه سکانداری مدیریت شهری همچون الیگودرز را نداشته و تنها با ادعای استفاده از ارتباطات فرا دستی ، توانسته بود نظر اعضای شورا را جلب نماید ، غافل از اینکه اگر چنین ارتباطات کارگشایی وجود میداشت ،قطعآ مناصب مناسبتری را میتوانست توسط ارتباطات خود کسب نماید ،هرچند بنای ما بر توان اجرایی  و مدیریتی شخص در یک سمت میباشد،نه آشنایان و رابطه ها ،با این وجود و مشکلات و حواشی که در این دوره نیز گریبانگیر شهر گردید .و جالب اینکه همچون دیگر انتخابها پس از مدت کوتاهی اعضای شورا مدعی عدم توانمندی منتخبشان میگشتند ،و با این پروسه سرانجام شورای شهر در واپسین ماههای عمر دوره شورا با یک گزینش سخت و چالشی که ایکاش در مورد گزینه های غیر بومی نیز همین حساسیتهارا بکار میبرد یکی از مدیران با سابقه شهرداری را که سابقه سرپرستی شهرداری را نیز در کارنامه خود داشت بعنوان شهردار انتخاب نمود ‌عملکرد فوق العاده عباس ملک محمودی پس از انتخاب در ابتدای فصل زمستان که امکان اقدام عمرانی نبود در جهت ساماندهی اوضاع آشفته مجموعه شهرداری که چندین ماه حقوق معوقه به پرسنل از مهمترین معضلات آن بود و همچنین حجم انبوه طلبکاران شهرداری در پایان سال نشان از اقدام بی نظیر مدیریت شهری در برنامه ریزی برای رفع مشکلات داشت که با همت مجموعه شهرداری در خلق یک رکورد درآمدی تحت مدیریت ایشان ،و تسویه معوقات کارکنان شهرداری و پرداخت قسمت مهمی از مطالبات و بدهیها یکبار دیگر توانمندی سرمایه های بومی شهر را اثبات نمود، همچنین  نگاه جدید و متنوع شهردار بومی در مدیریت شهری مبنی بر عبور از عاداتی که سالها بعنوان تکلیف دنبال مینمودند از قبیل آسفالت و جدول ،واهتمام به زیبا سازی شهر و فضای بصری یک اهتمام پسندیده است ،با اینحال تبدیل تمام گوشه های شهر به کارگاه عمرانی،در این مدت،ساخت و ساماندهی پیاده روهای مرکزشهر که مدتها مورد غفلت واقع شده بود و همچنین ساماندهی جداول بسیاری از خیابانها،تداوم بلوار توحید ،لکه گیری و روکش آسفالت معابر و تلاش در تکمیل پروژه رستوران گردون و پارک رسالت و زیبا سازی رنگ آمیزی و روشنایی و نور افشانی شهر،بهمراه سیستم آبیاری قطره ای و شروع فاز دیگری از تفکیک آب شرب از اقدامات پسندیده و با ارزشی است که در سکوت کامل رسانه ای با جدیت دنبال میگردد و این گلایه به دوستان رسانه وارد است که این سهم از تلاش چشمگیر و چه بسا کم نظیر چگونه تا این اندازه مورد کم توجهی است،با اینحال ضمن تقدیر و خداقوت از اقدامات ارزشمند و بدون حاشیه مهندس عباس ملک محمودی که در این مدت کوتاه،یکباردیگر بر توانمندی و ارزشهای سرمایه های بومی صحه گذاردند یادآور این اصل در مدیریت شهری که در توان اجرایی و مدیریتی سرمایه های بینظیرشهرمان جای هیچ شبهه ای نیست و نمونه بارز آن در عملکرد عباس ملک محمودی که به نگاه و بیان همراه با انصاف همه شهروندان در جای خود یک پدیده بحساب می آید و چه بسا خوشایندترین ،خبر برای امثال نگارنده  ،گزارشهایی بود که در حین تدوین این مطلب توسط برخی دوستان به دستم رسید وآن  برنامه های زیر بنایی وتشکیل هسته های مشاوره برای تدوین یک نقشه راه همه جانبه در امور فرهنگی،ورزشی،با ترجیح الزامات مورد نظر مشاوران است که امیدوارم میوه این اقدام ارزشمند نیز بزودی کام شهروندان عزیز را شیرین نماید.