شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

همياري شهروندان در گسترش فضاي سبز

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

همياري شهروندان در گسترش فضاي سبز

 


❌شهرسبز ،با مشارکت شهروند سبز اندیش❌

????شهردار الیگودرز   با هدف  مدیریت آب در خشکسالی جاری  و ضرورت توسعه دوچندان زیبایی وفضای سبز شهر، شهروندان را به میدان فراخواند .????
 
♦️مشارکت فعال شهروندان ،  در احیا و نگهداری باغچه در مقابل محل کار ، منازل و محل زندگی.....
                 ????????????????????????????
???? عباس ملک محمودی شهردار الیگودرز  در پیامی  به نقل از روابط عمومی شهرداری  با اشاره به  کاهش شدید بارش نزولات آسمانی و مشکل خشکسالی ، ضرورت مدیریت آبیاری فضای سبز، را دارای اهمیت برشمرد و خواستار همکاری هدفمند و یکپارچه شهروندان در زیباسازی و کاشت نهال ها، گل ها وگیاهان تزیینی در مقابل منازل ،و محل کسب و ادارات گردید
                      ????????????????.     
 ایشان با تاکید بر تاثیر مناسب  فضای سبز و رایحه دل انگیز گل و گیاهان بر روح و روان شهروندان به ویژه در فصل بهار به طرحهای تشویقی شهرداری الیگودرز،همچون تخفیفات عوارض کسب برای واحدهای تجاری و نوسازی یا بهای خدمات برای منازل و مجتمع‌های تجاری و اداری ، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری  را ملزم به  پیش بینی  و ارائه بسته های تشویقی مناسب، ،برای توسعه و فراگیری این اقدام زیبا که جدای از نتیجه دلخواه، نمونه ای از یک  مشارکت آگاهانه و دلسوزانه همگانی  در مدیریت شهری،می باشد، نمود
                      ????????????????       
شهردار الیگودرز:  رسانه ها را بعنوان یک ظرفیت مناسب و ارزشمند در آگاه سازی و روشنگری شهروندان،، بهترین و مهمترین ابزار اجرای این طرح فراگیر برای توسعه و شناخت  این اقدام معرفی نمود و از سمن ها و  سازمان‌های مردم نهاد و گروه های جهادی و عزیزان بسیجی و هیئتی درخواست نمود همچون همیشه پیشگام اجرا و انجام این طرح برای توجیه و جلب مشارکت مردم؛وارد عمل گردند و تاکید نمود شهرداری الیگودرز با تمام ظرفیت از اینگونه اقدامات حمایت و پشتیبانی مینماید و  زیباترینها را به انتخاب خود مردم مورد تجلیل قرار میدهد و از  اقدامات ابتکاری و خلاقانه در بسط فضای سبز و زیبا سازی شهریی ببا توجه به مشکل کمبود آب  مورد حمایت جدی در جهت اجرایی شدن قرار میدهد .../پایان خبر


????روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگوذرز.

❌شهرسبز ،با مشارکت شهروندسبزاندیش❌

????شهردار الیگودرز با هدف مدیریت آب در خشکسالی جاری و ضرورت توسعه دوچندان زیبایی وفضای سبز شهر، شهروندان را به میدان فراخواند .????

♦️مشارکت فعال شهروندان ، در احیا و نگهداری باغچه در مقابل محل کار ، منازل و مخل زندگی.....
????????????????????????????
???? عباس ملک محمودی شهردار الیگودرز در پیامی به نقل از روابط عمومی شهرداری با اشاره به کاهش شدید بارش نزولات آسمانی و مشکل خشکسالی ، ضرورت مدیریت آبیاری فضای سبز، را دارای اهمیت برشمرد و خواستار همکاری هدفمند و یکپارچه شهروندان در زیباسازی و کاشت نهال ها، گل ها وگیاهان تزیینی در مقابل منازل ،و محل کسب و ادارات گردید
????????????????.
ایشان با تاکید بر تاثیر مناسب فضای سبز و رایحه دل انگیز گل و گیاهان بر روح و روان شهروندان به ویژه در فصل بهار به طرحهای تشویقی شهرداری الیگودرز،همچون تخفیفات عوارض کسب برای واحدهای تجاری و نوسازی یا بهای خدمات برای منازل و مجتمع‌های تجاری و اداری ، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری را ملزم به پیش بینی و ارائه بسته های تشویقی مناسب، ،برای توسعه و فراگیری این اقدام زیبا که جدای از نتیجه دلخواه، نمونه ای از یک مشارکت آگاهانه و دلسوزانه همگانی در مدیریت شهری،می باشد، نمود
????????????????
شهردار الیگودرز: رسانه ها را بعنوان یک ظرفیت مناسب و ارزشمند در آگاه سازی و روشنگری شهروندان،، بهترین و مهمترین ابزار اجرای این طرح فراگیر برای توسعه و شناخت این اقدام معرفی نمود و از سمن ها و سازمان‌های مردم نهاد و گروه های جهادی و عزیزان بسیجی و هیئتی درخواست نمود همچون همیشه پیشگام اجرا و انجام این طرح برای توجیه و جلب مشارکت مردم؛وارد عمل گردند و تاکید نمود شهرداری الیگودرز با تمام ظرفیت از اینگونه اقدامات حمایت و پشتیبانی مینماید و زیباترینها را به انتخاب خود مردم مورد تجلیل قرار میدهد و از اقدامات ابتکاری و خلاقانه در بسط فضای سبز و زیبا سازی شهریی ببا توجه به مشکل کمبود آب مورد حمایت جدی در جهت اجرایی شدن قرار میدهد .../پایان خبر


????روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگوذرز.