شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

نصب تابلو ورودي ميدان محمد رسول الله

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

نصب تابلو ورودي ميدان محمد رسول الله

 


?نمای کامل تابلو   ورودی میدان محمد رسول الله

 از اقدامات و اجرای طرح های در دست اقدام مهندس عباس ملک محمودی، تشکر و قدر دانی نموده و توفیقات روز افزون ایشان را در راه خدمتگزاری بیشتر از خداوند متعال خواهانیم.