شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

تداوم عملیات ترمیم و بازسازی تابلوهای معابر شهری

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

تداوم عملیات ترمیم و بازسازی تابلوهای معابر شهری

 


تداوم عملیات ترمیم و بازسازی تابلوهای معابر شهری

با هدف بهبود وضعیت شناسایی معابر و دسترسی آسان شهروندان به معابر اصلی ، بوستانها ،میادین... عملیات ترمیم و بازسازی تابلوهای معابر شهری به همت عوامل #فرهنگیاجتماعی و #خدماتشهری همچنان در حال اجراست...

✅ برخی از معابرشهری ما فاقد نام است که در کمیسیون نامگذاری و پس از اخذ مجوز نسبت به تعیین نام این معابراقدام خواهد شد.

✅ برخی از تابلوهای معابر شهر هم فرسوده شده است که عملیات جایگزین نمودن تابلوهای جدید در این معابر هم در دستور کار شهرداری قرار دارد.

???? شهروندان در صورت شناسایی معابری نامگذاری نشده و یا نامناسب بودن تابلو معابر می‌توانند با ارائه درخواستی موضوع را به شهرداری اطلاع داده تا پس از بررسی‌های لازم به کمیسیون نامگذاری ارجاع داده شود و نسبت به تهیه تابلو نامگذاری و یا تغییر نام معابر اقدام لازم صورت گیرد.

???? روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرالیگودرز