شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

کاشت درختان در سطح شهرالیگودرز با استقبال شهروندان فهیم و مشارکت آنان صورت گرفته است

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

کاشت درختان در سطح شهرالیگودرز با استقبال شهروندان فهیم و مشارکت آنان صورت گرفته است

 


به گزارش روابط عمومی شهرداری در سالهای اخیر به همت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری الیگودرز شاهد کاشت درختان در سطح شهرستان و توسعه فضای سبز شهری بوده ایم اما عدم حمایت شهروندان در حفظ ونگهداری این درختان باعث گردیده فضای سبز شهر الیگودرز نمودی نداشته وبا فقر شدید سرانه فضای سبز مواجه باشیم

کاشت درختان در سطح شهرالیگودرز با استقبال شهروندان فهیم و مشارکت آنان صورت گرفته است و یکی از راهکار ها و اقدامات مطلوب محیط زیستی در راستای فراهم سازی شرایط هوای پاکیزه شهری و کنترل آلاینده ها به شمار می آید . بنابراین نگهداری و مراقبت از درختان کاشته شده بویژه در گرمای شدید تابستان از اهمیت بالایی برخوردار است به همین خاطراز عموم شهروندان فهیم شهرستان الیگودرز خواستار همکاری و مشارکت در آبیاری و نگهداری از فضای سبز و درختان هستیم .توسعه فضای سبز فواید بی شمار و مفیدی همچون کاهش درجه حرارات و کاهش آلودگی هوا در شهرها داردو بدون همکاری و مشارکت شهروندان امکان پذیر نخواهد بود.

با توجه به افزایش درجه حرارت در روزهای فصل بهار وتابستان توجه بیشتر شهروندان و سازمان پارک ها در آبیاری درختان موجب افزایش سهم سرانه فضای سبز شهری و توسعه کمربند سبز شهری خواهد بود .

کاشت درختان در سطح شهرالیگودرز با استقبال شهروندان فهیم و مشارکت آنان صورت گرفته است

 

کاشت درختان در سطح شهرالیگودرز با استقبال شهروندان فهیم و مشارکت آنان صورت گرفته است

 

کاشت درختان در سطح شهرالیگودرز با استقبال شهروندان فهیم و مشارکت آنان صورت گرفته است

 

کاشت درختان در سطح شهرالیگودرز با استقبال شهروندان فهیم و مشارکت آنان صورت گرفته است

 

کاشت درختان در سطح شهرالیگودرز با استقبال شهروندان فهیم و مشارکت آنان صورت گرفته است

داشتن فضای سبزی اینچنین دور از انتظار نیست ..اگر همه شهروندان دلسوزانه شهرداری را یاری کنند..کاشت درختان در سطح شهرالیگودرز با استقبال شهروندان فهیم و مشارکت آنان صورت گرفته است