شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

بازدید میدانی شهردار الیگودرز از خیابان معلم جنوبی ..

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

بازدید میدانی شهردار الیگودرز از خیابان معلم جنوبی ..

 

شهردار الیگودرز صبح روز گذشته به همراه جمعی از مدیران فرهنگی شهرداری از روند  اصلاح وآسفالت پل خیابان معلم جنوبی و تعدادی از پروژه های عمرانی  بازدید کرد.


بازدید میدانی شهردار الیگودرز از خیابان معلم جنوبی ..

 

بازدید میدانی شهردار الیگودرز از خیابان معلم جنوبی ..

 

به گزارش باقری روابط عمومی شهرداری  ، مهندس بهرنگ دالوند  شهردار  صبح روز گذشته به بازدید از پروژه  اصلاح پل خیابان معلم جنوبی پرداخت و در جریان آخرین روند پیشرفت بخش های مختلف پروژه قرار گرفت.

 

در جریان این بازدید که با حضور جمعی از مدیران فرهنگی شهرداری  برگزار شد، شهردار در جریان وضعیت پیشرفت فیزیکی و آسفالت خیابان مذکور قرار گرفت  و دستورات لازم را به منظور تسریع در روند اجرایی و بهره برداری از این پروژه صادر کرد.

 

شهردار در ادامه بازدید از نزدیک با مشکلات ساکنان محل خیابان معلم آشنا شد ودستورات لازم جهت رفع این مشکلات را صادر نمود

 

بازدید میدانی شهردار الیگودرز از خیابان معلم جنوبی ..

 

بازدید میدانی شهردار الیگودرز از خیابان معلم جنوبی ..

 

بازدید میدانی شهردار الیگودرز از خیابان معلم جنوبی ..

 

بازدید میدانی شهردار الیگودرز از خیابان معلم جنوبی ..

 

بازدید میدانی شهردار الیگودرز از خیابان معلم جنوبی ..

 

بازدید میدانی شهردار الیگودرز از خیابان معلم جنوبی ..

 

بازدید میدانی شهردار الیگودرز از خیابان معلم جنوبی ..