شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

سرپرست شهرداری الیگودرز در مراسم گرامیداشت آغاز هفته قرآن کریم...

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

سرپرست شهرداری الیگودرز در مراسم گرامیداشت آغاز هفته قرآن کریم...

به گزارش روابط عمومی شهرداری الیگودرز محرابی سرپرست شهرداری در مراسم گرامیداشت آغاز هفته قرآن کریم که در هنرستان دخترانه عصمتیه برگزار گردید شرکت و ازنمایشگاه دیدن نمود

 


 محرابی در این مراسم ضمن تقدیر از مدیریت وکارکنان آموزش وپرورش جهت برگزاری این مراسم باشکوه گفت این مراسم در شهر محروم الیگودرز بازتابی ندارد زیرا از طرف صداوسیمای لرستان حمایت نمیشود ودر همین جا از صدا وسیمای لرستان در خواست میکنم جهت تشویق دانش آموزان وشهروندان الیگودرز اینگونه برنامه ها را حمایت وپوشش خبری دهند

سرپرست شهرداری الیگودرز در مراسم گرامیداشت آغاز هفته قرآن کریم...سرپرست شهرداری الیگودرز در مراسم گرامیداشت آغاز هفته قرآن کریم...

سرپرست شهرداری الیگودرز در مراسم گرامیداشت آغاز هفته قرآن کریم...

 

سرپرست شهرداری الیگودرز در مراسم گرامیداشت آغاز هفته قرآن کریم...