شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

برگزاری زیارت عاشورا در صبح پنجشنبه با حضور مسئولین شهر

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

برگزاری زیارت عاشورا در صبح پنجشنبه با حضور مسئولین شهر

 


زیارت عاشورا با حضور مسئولین شهر در نمازخانه شهرداری برگزار گردید در که پایان جناب آقای محرابی ضمن تشکر از حضار خاطر نشان شد که شهرداری و پرسنل آن در سایه همدلی و با حمایت شورای اسلامی شهر تمامی تلاش خود را برای خدمت هر چه بهتر در خور مردم خوب الیگودرز را انجام می دهد

 

برگزاری زیارت عاشورا در صبح پنجشنبه با حضور مسئولین شهر

 

برگزاری زیارت عاشورا در صبح پنجشنبه با حضور مسئولین شهر

 

برگزاری زیارت عاشورا در صبح پنجشنبه با حضور مسئولین شهر

 

برگزاری زیارت عاشورا در صبح پنجشنبه با حضور مسئولین شهر

 

برگزاری زیارت عاشورا در صبح پنجشنبه با حضور مسئولین شهر

 

برگزاری زیارت عاشورا در صبح پنجشنبه با حضور مسئولین شهر

 

برگزاری زیارت عاشورا در صبح پنجشنبه با حضور مسئولین شهر

 

برگزاری زیارت عاشورا در صبح پنجشنبه با حضور مسئولین شهر

 

برگزاری زیارت عاشورا در صبح پنجشنبه با حضور مسئولین شهر