شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

مسابقه بهترین طراحی برای میادین امام خمینی ( ره ) شیخ احمد کروبی - علی ابن ابیطالب -میدان حضرت ابوالفضل (ع) با اهدای جایزه نقدی و نفیس به بهترین طرح

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

مسابقه بهترین طراحی برای میادین امام خمینی ( ره ) شیخ احمد کروبی - علی ابن ابیطالب  -میدان حضرت ابوالفضل (ع)  با اهدای جایزه نقدی و نفیس به بهترین طرح

 

 

((فراخوان))

                                                                        شهرداری الیگودرز برگزار می کند


مسابقه بهترین طراحی برای میادین امام خمینی ( ره ) شیخ احمد کروبی - علی ابن ابیطالب -میدان حضرت ابوالفضل (ع) با اهدای جایزه نقدی و نفیس به بهترین طرح

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری الیگودرز به آدرس: www.aligoudarzcity.ir مراجعه فرمائید.

الف : اهداف مسابقه و معیارهای ارزیابی طرح

۱ -توجه ویژه به فرم و کانسپ اصلی در کنار مبانی نظری متناسب معماری بومی منطقه

2-با توجه به نکات و موضوعات اجرایی و قابلیت اجرا در طرح ها و نوآوری ها

۳- اصالت طرح و عدم تطابق با سایر طرح های موجود و یا ارائه شده در سایر مسابقات یا اجرا شده در مناطق مختلف کشور

4- با توجه به فضاهای میادین از نظر نور ، دید بصری و ترافیکی

۵ - توجه به شاخصه های معماری ایرانی اسلامی

ب : معماری ارزیابی آثار

۱- بداعت ، نوآوری و خلاقیت در ارائه طرح مفهومی

۲ - توجه به شیوه اجرای طرح اعم از تکنولوژی ساخت ، مصالح مورد استفاده و سایر الزامات

۳- توجه به سیمای شبانه طرح و زوایای المان در شهر مبتنی بر طرح خلاقانه نورپردازی

۴- پیوستگی و یکپارچگی مفهومی طرح بستر میدان با المان اصلی

۵ -توجه به هزینه های اجرای پروژه با تکیه بر مهندسی ارزش

۶ -توجه به مقیاس طرح و ارتباط منطقی ابعاد و تناسب المان با قطر میدان

۷ - ارتباط مفهومی طرح پیشنهادی با عنوان اصلی میدان

پ : مدارک مورد نیاز پذیرش طرح

۱- یک عدد شیت در ابعاد ۱۰۰*۷۰ شامل کلیه مدارک دو بعدی و سه بعدی و فرایند طراحی

۲ - فرایند طراحی پروژه شامل ایده ها و رسیدن به طرح مفهومی

۳- سایت پلان در مقیاس ۲۰۰*۱
۴- پلان و نما در مقیاس ۱۰۰*۱
۵ - تصاویر سه بعدی پروژه از زوایای مختلف و دید پرنده
۶- سیمای شبانه پروژه شامل تصاویر سه بعدی

❇️ نکته ،: کلیه حقوق مادی و معنوی آثار برگزیده طبق قانون مولفان ،متخصصان و هنرمندان متعلق به شهرداری الیگودرز خواهد بود
صاحبان طرح های برگزیده حق ارائه و اجرای طرح و اثر را در هیچ مسابقه و فراخوان دیگری ندارند

✳️ لازم به ذکر است که کلیه آثار ارائه شده در مسابقه در مالکیت شهرداری خواهد بود و عودت داده نخواهد شد
جوایز مسابقه:
❇️ به هر طرح برگزیده مبلغ ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی و لوح تقدیر اهدا خواهد شد
نام طراح برگزیده در کنار المان میدان نصب خواهد شد
((( مهلت ارسال آثار به دبیرخانه تا 15 /05 /1401 خواهد بود)))

هنرمندان، معماران و طراحان گرامی جهت تحویل آثار به واحد روابط عمومی شهرداری الیگودرز مراجعه نمایند
شماره تماس:
06643325592
06643325692
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز