شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آسفالت معابر سطح شهر با توجه به بلوک بندی مناطق شهر

تاریخ 1401/04/04 | پرینت

آسفالت معابر سطح شهر با توجه به بلوک بندی مناطق شهر

 در راستای آسفالت معابر سطح شهر با در نظر گرفتن قانون بلوک بندی محله های سطح شهر ، روکش آسفالت کوچه علامه طباطبایی از کوچه های منتهی به تأمین اجتماعی توسط عوامل زحمتکش فنی و عمرانی شهرداری الیگودرز اجرا شد 

مهندس بسحاق شهردار الیگودرز گفت: به خاطر این که آسفالت معابر به طور منظم اجرا شود پس از مشخص شدن محله ای که در زمینه آسفالت بیشتر آسیب دیده است به ترتیب کوچه های محله مذکور آسفالت خواهد شد 

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز