شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

تعویض و نصب بنر میادین، خیابان ها و بلوارهای سطح شهر ت

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

 تعویض و نصب بنر میادین، خیابان ها و بلوارهای سطح شهر ت

 

 تعویض و نصب بنر میادین، خیابان ها و بلوارهای سطح شهر توسط واحد روابط عمومی و عوامل ساعی و زحمتکش خدمات شهری شهرداری الیگودرز   

۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز