شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

عمليات اجراي ديوار ساحلي رودخانه آغاز شد

تاریخ 1399/03/22 | پرینت

عمليات اجراي ديوار ساحلي رودخانه آغاز شد

 


عمليات اجراي ديوار ساحلي رودخانه آغاز شد.

مهندس اکبری شهردار اظهار داشت:  شهرداری الیگودرز در نظر دارد در طی یک برنامه میان مدت و جامع و به منظور صیانت از رودخانه اصلی شهر كه مسیر سیلاب‌های فصلی بوده ، آنرا را ساماندهی کند.

همچنين براي ساماندهي معبر جنب رودخانه بايستي نسبت به اجراي ديوار رودخانه اقدام شود . اين پروژه  شامل خاكبرداري ، سنگ چيني میباشد.

                                 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز