شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

معاونت خدمات شهری شهرداری الیگودرز از آغاز طرح لایروبی و بسترسازی رودخانه ها، کانال ها و انهار سطح شهر توسط کارگران زحمت کش وخدمتگزار شهرداری خبر داد.

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

  

معاونت خدمات شهری شهرداری الیگودرز از آغاز طرح لایروبی و بسترسازی رودخانه ها، کانال ها و انهار سطح شهر توسط کارگران زحمت کش وخدمتگزار شهرداری خبر داد.

 

: باتوجه به نزدیک شدن به فصل بارش و به منظور جلوگیری از بروز آبگرفتگی خیابانها و معابر شهری....

 

                                                   


 

به گزارش باقری روابط عمومی شهرداری الیگودرزعباس ملک محمودی معاونت خدمات شهری افزود: باتوجه به نزدیک شدن به فصل بارش و به منظور جلوگیری از بروز آبگرفتگی خیابانها و معابر شهری، رودخانه و کانال های سطح شهر لایروبی و نقاط حساس، بحران خیز و آبگیر پاکسازی می شوند.

وی اظهارکرد: در حال حاضر لایروبی و پاکسازی برخی از کانالهای شهر و انهار سر پوشیده و رو باز در محدوده پارک شهر با اولویت بندی تنظیف و طی هفته های جاری معابر و خیابان های سطح شهر پاکسازی می شوند.

ملک محمودی مشارکت شهروندان در تخلیه نکردن زباله، نخاله و پسماندهای ساختمانی در انهار و مسیل های آب را از بروز آبگرفتگی به ویژه در فصل بارندگی بسیار مفید و موثر برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین و اصلی ترین عوامل آبگرفتگی معابر در هنگام بارندگی، پسماند های تخلیه شده در کانالها و انهار می باشند که می بایست شهروندان توجه ویژه ای به آن داشته باشند.

 

معاونت خدمات شهری شهرداری الیگودرز از آغاز طرح لایروبی و بسترسازی رودخانه ها، کانال ها و انهار سطح شهر توسط کارگران زحمت کش وخدمتگزار شهرداری خبر داد.

 

معاونت خدمات شهری شهرداری الیگودرز از آغاز طرح لایروبی و بسترسازی رودخانه ها، کانال ها و انهار سطح شهر توسط کارگران زحمت کش وخدمتگزار شهرداری خبر داد.

 

معاونت خدمات شهری شهرداری الیگودرز از آغاز طرح لایروبی و بسترسازی رودخانه ها، کانال ها و انهار سطح شهر توسط کارگران زحمت کش وخدمتگزار شهرداری خبر داد.