شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

دیدار شهردار با ریاست راهنمایی ورانندگی الیگودرز

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

دیدار شهردار با ریاست راهنمایی ورانندگی الیگودرز

 


 

به گزارش روابط عمومی شهرداری الیگودرز ، مهندس دالوند شهردار با سرگرد ماهروبختیاری ریاست راهنمایی و رانندگی دیدار و گفتگو کرد. در این نشست که در خصوص بررسی راهکارهای ساماندهی ترافیک هسته ی مرکزی شهر برگزار شد ، ضمن بحث و تبادل نظر ، تصمیماتی اتخاذ شد.

 

دیدار شهردار با ریاست راهنمایی ورانندگی الیگودرز

 

دیدار شهردار با ریاست راهنمایی ورانندگی الیگودرز