شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

کمیته تخصصی شورا ی فرهنگی اجتماعی با محور بحث وتبادل نظر اعضا پیرامون مباحث فرهنگی واجتماعی

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

کمیته تخصصی شورا ی فرهنگی اجتماعی با محور بحث وتبادل نظر اعضا پیرامون مباحث فرهنگی واجتماعی

 


 

به گزارش روابط عمومی شهرداری معاونت فرهنگی واجتماعی به اتفاق حاج آقا افروغ ریاست شورای اسلامی شهرستان وسرکار خانم حکمت عضو شورای اسلامی شهر تشکیل جلسه داد –کمیته تخصصی شورا ی فرهنگی اجتماعی با محور بحث وتبادل نظر اعضا پیرامون مباحث فرهنگی واجتماعی وانتشار ماهنامه مشورت تشکیل شد

در این کمیته که به منظور هم اندیشی اجرا ی برنامه های فرهنگی با همکاری شورای اسلامی شهر تشکیل شد اعضا مباحث ودیدگاههای خود را در این زمینه مطرح کردند وراهکارهای ترویج مباحث فرهنگی واجتماعی را در بین شهروندان بررسی نمودند

اجرایی کردن مصوبات شورا ی فرهنگی و رونق وپرمحتوا نمودن ماهنامه مشورت –در خواست ترویج فرهنگ کتاب خوانی – احداث فرهنگسرا وتدوین طرح جامع فرهنگی از جمله مصوبات این کمیته بوده است همجنین مقرر گردید جزییات تخصصی تر این برنامه ها با هدف ایجاد تنوع در برنامه های فرهنگی در جلسات آتی کمیته بیان شود

 

کمیته تخصصی شورا ی فرهنگی اجتماعی با محور بحث وتبادل نظر اعضا پیرامون مباحث فرهنگی واجتماعی

 

کمیته تخصصی شورا ی فرهنگی اجتماعی با محور بحث وتبادل نظر اعضا پیرامون مباحث فرهنگی واجتماعی