شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

پل عابر پیاده مقابل دانشگاه پیام نور بر اثر حادثه فروریخت...

تاریخ 1394/05/25 | پرینت

پل عابر پیاده مقابل دانشگاه پیام نور بر اثر حادثه فروریخت...

 

شامگاه پنجشنبه مورخ 22/5/94 برخورد یک دستگاه کامیون با پل عابر پیاده مقابل دانشگاه پیام نورباعث فرو ریختن این پل شد


 

به گزارش روابط عمومی شهرداری، شامگاه پنجشنبه مورخ 22/5/94 برخورد یک دستگاه کامیون با پل عابر پیاده مقابل دانشگاه پیام نورباعث فرو ریختن این پل شد

این حادثه خوشبختانه تلفات جانی در بر نداشت ، بر اثر فرو ریختن این پل، ترافیک سنگینی در این جاده پر رفت و آمد ایجاد شد که خودروها در نهایت مجبور به تغییر مسیر خود شدند. ساعت 22 پنجشنبه شب یک دستگاه تریلر با پل عابر پیاده روبروی دانشگاه پیام نور برخورد کرد.

به گفته کارشناسان علت این حادثه بالا ماندن جک کامیون باعث فرو ریختن پل عابر پیاده شده است عوامل شهرداری ، آتش نشانی ، نیروی انتظامی ،راهنمایی ورانندگی، اورژانس ، هلال احمر ،شورای تأمین در محل حادثه حضور داشتند.

پل عابر پیاده مقابل دانشگاه پیام نور بر اثر حادثه فروریخت...

 

پل عابر پیاده مقابل دانشگاه پیام نور بر اثر حادثه فروریخت...

 

پل عابر پیاده مقابل دانشگاه پیام نور بر اثر حادثه فروریخت...

 

پل عابر پیاده مقابل دانشگاه پیام نور بر اثر حادثه فروریخت...