شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

شهردار الیگودرز در بازدید از پروژه های عمرانی

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

شهردار الیگودرز در بازدید از پروژه های عمرانی 

شهرداری برای كارهای خدماتی و عمرانی بیشتر به ماشین ‌آلات عمرانی و خدمات شهری  نیاز دارد. 

مهندس بسحاق اظهار كرد: معیوب و فرسوده بودن بیش از نیمی از ماشین ‌آلات  عمرانی وخدمات شهری شهرداری سبب شده تا خدمات رسانی به شهروندان و پیشرفت پروژه های عمرانی با مشكل مواجه شود.... 

شهردار الیگودرز در بازدید از پروژه های عمرانی

 

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز