شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

احداث میدان شهدای مدافع حرم در سه راهی خمین..

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

 

احداث میدان شهدای مدافع حرم در سه راهی خمین..

 

تلاش شبانه روزی شهرداری الیگودرز در احداث میدان شهدای مدافع حرم ...تلاش بدون وقف ..


 

به گزارش باقری روابط عمومی شهرداری مهندس دالوند شهردار الیگودرز در گفتگو با خبرنگار این واحد افزود، مانع بزرگی که بر سر راه توسعه شهر الیگودرز قرار داشت طولانی شدن عمر اجرای پروژه های عمرانی بود به شکلی که به عنوان مثال طرحی که در مدت زمان یک یا چند ماه باید تکمیل و تحویل می شد گاه بعد از سپری شدن یک یا چند سال، تنها به میانه راه می رسید! این رسم ناپسند البته علاوه بر ایجاد جو بی اعتمادی در مردم، از نظر مالی و اعتباری نیز تا چندین برابر قیمت واقعی هزینه تحمیل می کرد و فشار این هزینه ها با چند واسطه باز به جیب مردم بر می گشت.احداث میدان شهدای مدافع حرم در سه راهی خمین..
احداث میدان شهدای مدافع حرم در سه راهی خمین..
احداث میدان شهدای مدافع حرم در سه راهی خمین..
احداث میدان شهدای مدافع حرم در سه راهی خمین..

 

خوشبختانه این شیوه، توسط شهرداری تغییر کرده است و امروزه، غالب طرح های عظیم و متوسط عمران شهری در کوتاه ترین زمان با رعایت فاکتور کیفی سازی به اتمام می رسد و قاعده ای که شهرداری با استفاده از آن موفق به اتمام پروژه ها در زمان تعیین شده می شود تلاش شبانه روزی «بدون توقف» است. کار در این پروژه ها هرگز متوقف نمی شود و تنها تیم ها و افراد، شیفت های خود را تعویض می کنند. تمام شهروندان شاهد هستند که در این پروژه ها تفاوتی بین ساعت ده صبح و یک بعد از نیمه شب وجود ندارد، دستگاهها روشن، کارگران مشغول کار و خودروهای سنگین در تردد هستند ومسئولین همراه با مهندسان ناظر حضور دارند و انتظار می رود سایر دستگاهها، این شیوه را الگوی خود قرار دهند.وی احداث میدان شهدای مدافع حرم را جهت تسهیل در تردد مسافرین وشهروندان بسیار مهم عنوان نمود ونامگذاری این میدان که مزین به نام شهدای مدافع حرم میباشد را اقدامی جهت گرامیداشت یاد وخاطره شهدای مدافع حرم دانست و عنوان نمود با توجه به فرا رسیدن فصل سرما سرعت کار شهرداری در احداث میدان افزایش یافته است

 

 

احداث میدان شهدای مدافع حرم در سه راهی خمین..

 

پیمانکاران تلاش گر در احداث میدان..رضاانصاری شیخ موگویی به همراه پدر

 

احداث میدان شهدای مدافع حرم در سه راهی خمین..

 

احداث میدان شهدای مدافع حرم در سه راهی خمین..

 

احداث میدان شهدای مدافع حرم در سه راهی خمین..

 

احداث میدان شهدای مدافع حرم در سه راهی خمین..

 

احداث میدان شهدای مدافع حرم در سه راهی خمین..

 

احداث میدان شهدای مدافع حرم در سه راهی خمین..

 

احداث میدان شهدای مدافع حرم در سه راهی خمین..

 

احداث میدان شهدای مدافع حرم در سه راهی خمین..

 

احداث میدان شهدای مدافع حرم در سه راهی خمین..

 

احداث میدان شهدای مدافع حرم در سه راهی خمین..