شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

نصب و تجهیز پارک شهروند به وسایل بازی جدید برای کودکان

تاریخ 1394/06/28 | پرینت

نصب و تجهیز پارک شهروند به وسایل بازی جدید برای کودکان

 

شهردارالیگودرز، هزینه این پروژه بالغ بر 300 میلیون ریال اعلام کرد ...


نصب و تجهیز پارک شهروند به وسایل بازی جدید برای کودکان

 

نصب و تجهیز پارک شهروند به وسایل بازی جدید برای کودکان

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری الیگودرز: پارک شهروندتوسط شهرداری به تجهیزات استاندارد و وسایل بازی برای کودکان مجهز شد.
مهندس یار احمدی شهردار گفت: در راستای توسعه و تجهیز پارکهای شهر به امکانات استاندارد و وسایل رفاهی و سرگرمی برای کودکان، این وسایل و تجهیزات جدید برای پارک شهروند خریداری و نصب شد.
شهردارالیگودرز، هزینه این پروژه بالغ بر 300 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این وسایل بازی که شامل تاب، سرسره و دیگر وسایل است از جنس پلی اتیلن استاندارد ساخته شده و برای بازی کودکان بسیار مناسب است.
وی افزود: محوطه ای که وسایل روی آن نصب می شود پس از زیر سازی و بتن ریزی بر روی آن کفپوش از نوع گرانول  که بافتی اسفنجی و نرم دارد و از آسیب کودکان هنگام بازی جلوگیری می کند چسبانده میشود.

 

نصب و تجهیز پارک شهروند به وسایل بازی جدید برای کودکان

 

نصب و تجهیز پارک شهروند به وسایل بازی جدید برای کودکان