صفحه اصلي > اخبار ویژه > آگهی مزایده ومناقصه شهرداری...واگذاری (اجاره) پارک شهروند..

آگهی مزایده ومناقصه شهرداری...واگذاری (اجاره) پارک شهروند..


25-10-1396, 08:30. نويسنده: ravabet

آگهی مزایده ومناقصه شهرداری...واگذاری (اجاره) پارک شهروند..

 


 

آگهی مزایده ومناقصه شهرداری...واگذاری (اجاره) پارک شهروند..

 

 


بازگشت