شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

تقدیروتشکر شهروندان از تلاش های مهندس بسحاق سرپرست شهرداری...

تاریخ 1396/08/08 | پرینت

تقدیروتشکر شهروندان از تلاش های مهندس بسحاق سرپرست شهرداری...

 


 

 

جناب مهندس علیمیرزا بسحاق سرپرست محترم شهرداری الیگودرز سلام علیکم.فعالیتهای چشمگیرجنابعالی وهمکاران درسطوح مختلف عمرانی زبانزدخاص وعام گردیده.ضمن تشکر ازشورای محترم به خاطراین انتخاب آگاهانه توفیقات جنابعالی و همکاران  راازخداوند متعال خواستاریم واز شورای محترم میخواهیم زمینه ادامه فعالیت حضرتعالی رابه عنوان شهردارالیگودرزفراهم نمایند.جمع کثیری ازمردم شهرستان الیگودرز