شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آغاز لایروبی رودخانه حدفاصل پل میلاد تا موتورخانه شهرداری

تاریخ 1396/08/07 | پرینت

آغاز لایروبی رودخانه حدفاصل پل میلاد تا موتورخانه شهرداری

 


 

آغاز لایروبی رودخانه حدفاصل پل میلاد تا موتورخانه شهرداری که وضعیت اسف بار آن باعث نارضایتی شهروندان گردیده بود..مهندس بسحاق سرپرست شهرداری به اتفاق اعضاء شورای اسلامی شهر از محل بازدید نمودند..روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز

 

 

آغاز لایروبی رودخانه حدفاصل پل میلاد تا موتورخانه شهرداری

 

آغاز لایروبی رودخانه حدفاصل پل میلاد تا موتورخانه شهرداری

 

آغاز لایروبی رودخانه حدفاصل پل میلاد تا موتورخانه شهرداری

 

آغاز لایروبی رودخانه حدفاصل پل میلاد تا موتورخانه شهرداری

 

آغاز لایروبی رودخانه حدفاصل پل میلاد تا موتورخانه شهرداری

 

آغاز لایروبی رودخانه حدفاصل پل میلاد تا موتورخانه شهرداری