شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

تقدیر شهروندان از مهندس دالوند شهردار الیگودرز...

تاریخ 1395/05/27 | پرینت

تقدیر شهروندان از مهندس دالوند  شهردار الیگودرز...

 

تعدادی زیادی از شهروندان الیگودرز به صورت حضوری  در دفتر شهرداریا نصب پلاکارداز اقدامات و کارهای صورت گرفته در شهر ،از مهندس دالوند تقدیر و تشکر کردند.


 

به گزارش  باقری روابط عمومی شهرداری ؛ شهروندان به صورت حضور در دفتر شهردار  از اقدامات صورت گرفته در بخش های فضای سبز شهر و همچنین در بخش های عمرانی و خدماتی که از زمان مدیریت مهندس دالوند شهردار به انجام رسیده ضمن ابراز رضایتمندی از کارها و خدمات صورت گرفته  ،از شهردار به جهت خدمت صادقانه و دلسوزانه تقدیر و تشکر کردند.
شهردار از طرحهای آتی که در دستور کار قرار گرفته است خبر داد وگفت در سال جاری کارهای عمرانی زیادی وجود دارد از جمله احداث جاده دسترسی تپه یال  و توسعه فضای سبز شهر که اهمیت بسیاری دارد، در این خصوص  حمایت و یاری مسئولین محترم شهر باید مورد توجه قرار گیرد تا در پیشبرد اهداف شهر به موفقیت برسیم.
شهردار در ادامه بیان کرد؛ همه اقدامات صورت گرفته با حمایت خود شهروندان محترم و فهیم بوده است چرا که اگر حمایت شهروندان نباشد شهرداری به تنهایی نمی تواند و قادر نیست کارها را به نحو مطلوب به سرانجام برساند.
مهندس دالوند از همه شهروندان بخصوص از شهروندانی که  دلسوزانه به فکر آبادانی وپیشرفت شهر هستندصمیمانه تقدیر و تشکر کرد

 

تقدیر شهروندان از مهندس دالوند  شهردار الیگودرز...