شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

مبلغ 250میلیون تومان اقلام فرهنگی شامل کتابهای مختلف مذهبی ،درسی وسیاسی و...به صورت رایگان به مساجد ،مراکز علمی ودانشگاهی ، مراکز مذهبی ومدارس ..تقسیم شده است

تاریخ 1394/05/11 | پرینت

مبلغ 250میلیون تومان اقلام فرهنگی شامل کتابهای مختلف مذهبی ،درسی وسیاسی و...به صورت رایگان به مساجد ،مراکز علمی ودانشگاهی ، مراکز مذهبی ومدارس ..تقسیم شده است

 


به گزارش باقری روابط عمومی شهرداری عبدالرضا افروغ رئیس شورای اسلامی شهرستان ومسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اظهار داشت: همه ما مسئول کمک و همفکری در خصوص حل مسائل مربوط در حوزه کتابخوانی هستیم. مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر، هدف از اجرای این طرح را ایجاد لذت خواندن میان اقشار مختلف مردم عنوان کرد. وی با قدردانی از استقبال مسئولین و شهروندان گفت از لحظه آغاز به کاردوره چهارم شورای اسلامی شهر مبلغ 250میلیون تومان اقلام فرهنگی شامل کتابهای مختلف مذهبی ،درسی وسیاسی و...به صورت رایگان به مساجد ،مراکز علمی ودانشگاهی ، مراکز مذهبی ومدارس ..تقسیم شده است . ریاست شورای اسلامی شهرستان، ابراز امیدواری کرد  اجرای طرح اهدای کتاب در شهرستان آغازی برای کتاب خوان کردن مردم در مناطق محروم باشد. ایشان در پایان

گفت با توجه به اهمیت مسائل فرهنگی که اساس تمامی برنامه ها وکارهای زیر بنایی زندگی محسوب میشود مبادله ودریافت کتاب همچنان ادامه خواهد داشت

 

مبلغ 250میلیون تومان اقلام فرهنگی شامل کتابهای مختلف مذهبی ،درسی وسیاسی و...به صورت رایگان به مساجد ،مراکز علمی ودانشگاهی ، مراکز مذهبی ومدارس ..تقسیم شده است

 

مبلغ 250میلیون تومان اقلام فرهنگی شامل کتابهای مختلف مذهبی ،درسی وسیاسی و...به صورت رایگان به مساجد ،مراکز علمی ودانشگاهی ، مراکز مذهبی ومدارس ..تقسیم شده است

 

مبلغ 250میلیون تومان اقلام فرهنگی شامل کتابهای مختلف مذهبی ،درسی وسیاسی و...به صورت رایگان به مساجد ،مراکز علمی ودانشگاهی ، مراکز مذهبی ومدارس ..تقسیم شده است

 

مبلغ 250میلیون تومان اقلام فرهنگی شامل کتابهای مختلف مذهبی ،درسی وسیاسی و...به صورت رایگان به مساجد ،مراکز علمی ودانشگاهی ، مراکز مذهبی ومدارس ..تقسیم شده است